BESLUIT van 10 maart 2009, Stb. 2009, 135, houdende vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Aanpassingswet burgerservicenummer

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 maart 2009, 2009-0000087156, DCB/CZW/WVOB;
     Gelet op artikel 10.5 van de Aanpassingswet burgerservicenummer;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Artikel 1.
De Aanpassingswet burgerservicenummer treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.