Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  ZW  INZAKE  ZIEKENGELD  WEEKENDWERK

Versie 29 december 2008

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2008-2009, 31 713.
Handelingen II 2008-2009, blz. 3451-3451.
Kamerstukken I 2008-2009, 31 713 (A, B).
Handelingen I 2008-2009, 908-909.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 29 december 2008, Stb. 2009, 152, tot wijziging van de Ziektewet om uitkering van ziekengeld mogelijk te maken aan personen die op zaterdagen en zondagen werken. Inwerkingtreding: 1 april 2009.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Ziektewet te wijzigen teneinde het mogelijk te maken om ziekengeld uit te keren aan personen die op zaterdagen en zondagen werken;
     Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
De aanhef van artikel 29, tweede lid, komt als volgt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees van 123recht beschikbaar. Bekijk de vele extra's van 123recht en ontvang
80% korting op het eerste abonnementsjaar. Klik hier. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x