BESLUIT van 11 juni 2009, Stb. 2009, 276, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische bekendmaking en het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 juni 2009, nr. 2009-0000145198, directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, afdeling Wetgeving Staatsinrichting en Grondrechten;
     Gelet op artikel XVI van de Wet elektronische bekendmaking en artikel 14 van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet elektronische bekendmaking treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.