BESLUIT van 1 juli 2009, Stb. 2009, 283, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet investeren in jongeren

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2009, nr. IVV/LZW/2009/12488, gedaan in overeenstemming met Onze Minister voor Jeugd en Gezin en de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
     Gelet op artikel 93 van de Wet investeren in jongeren;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Wet investeren in jongeren treden in werking met ingang van 1 oktober 2009, met uitzondering van artikel 58, onderdeel C, E, onder 2, en F tot en met O.
-2. Artikel 58, onderdeel C, E, onder 2, en F tot en met O, treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.