BESLUIT van 18 juli 2009, Stb. 2009, 319, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 juli 2009, nr. WBJA/W/09/15355;
     Gelet op artikel XXVI van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Verzamelwet SZW-wetgeving 2009 treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.