BESLUIT van 4 september 2009, Stb. 2009, 391, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 juni 2009 tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 augustus 2009, nr. IVV/I/2009/18812, directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen;
     Gelet op artikel XVII van de Wet van 25 juni 2009 tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 25 juni 2009 tot invoering en wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.