BESLUIT van 21 december 2009, Stb. 2009, 597, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bestuurlijke lus Awb

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 15 december 2009, Directie Wetgeving, nr. 5634256/09/6; mede namens Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
     Gelet op artikel VIII van de Wet bestuurlijke lus Awb;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet bestuurlijke lus Awb treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.