BESLUIT van 27 november 2009, Stb. 2009, 600, tot wijziging van het Besluit Wfsv in verband met premiekorting oudere nabestaanden

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2009, nr. IVV/FB/2009/19505, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;
     Gelet op de artikelen 47, tweede lid, en 91, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;
     De Raad van State gehoord (advies van 28 oktober 2009, nr. W12.09.0434/III);
     Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 november 2009, nr. IVV/FB/2009/21354, uitgebracht mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overeenstemming met Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van FinanciĆ«n;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

[Voor de inwerkingtreding van artikel 47, tweede lid, van de Wfsv relevante artikelen, red.]

 

 

Art. I.
Artikel 47, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen zoals opgenomen in artikel I, onderdeel C, van de Wet van 29 december 2008 tot wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het in dienst nemen van uitkeringsgerechtigden van 50 jaar of ouder en het in dienst houden van werknemers van 62 jaar of ouder (Stb. 2008, 598) treedt in werking op

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.