BESLUIT van 24 maart 2010, Stb. 2010, 137, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Crisis- en herstelwet

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 19 maart 2010, kenmerk 3090717;
     Gelet op artikel 5.10, eerste lid, van de Crisis- en herstelwet;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Crisis- en herstelwet treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.