BESLUIT van 31 mei 2010, Stb. 2010, 207, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Justitie, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 25 mei 2010, Directie Wetgeving, nr. 5654371/10/6;
     Gelet op artikel III van de Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet elektronisch verkeer met de bestuursrechter treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.