BESLUIT van 28 mei 2010, Stb. 2010, 217, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 mei 2010, nr. R&P/RPA/2010/10229;
     Gelet op artikel 16 van de Tijdelijke wet pilot loondispensatie;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Tijdelijke wet pilot loondispensatie treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.