BESLUIT van 4 juni 2010, Stb. 2010, 229, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Stb. 2010, 228)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 31 mei 2010, nr. IVV/LZW/2010/10874, directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen, afdeling LZW;
     Gelet op artikel IX van de Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Stb. 2010, 228);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 29 april 2010 tot aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten (Stb. 2010, 228) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.