BESLUIT van 24 juni 2010, Stb. 2010, 252, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s en de Aanpassingswet veiligheidsregio’s

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 juni 2010, nr. 2010-0000402055, CZW/WVOB;
     Gelet op artikel 81 van de Wet veiligheidsregio’s en artikel XLI van de Aanpassingswet veiligheidsregio’s;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet veiligheidsregio’s treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.