BESLUIT van 30 september 2010, Stb. 2010, 389, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse wetten en algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 september 2010, nr. 2010-0000629120, CZW/WSG;
     Gelet op artikel 240 van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 104 van de Wet financiĆ«n openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 23 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 16.1 van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel III van de Wet van 17 mei 2010 tot wijziging van de Kieswet in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Stb. 2010, 347), artikel 57 van de Wet bescherming persoonsgegevens BES, artikel 83 van de Veiligheidswet BES, artikel 5.1. van het Besluit overlegstelsel BES, artikel 16.1 van het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en artikel 16.1 van het Tweede Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.