BESLUIT van 26 oktober 2010, Stb. 201, 726, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet griffierechten burgerlijke zaken

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 20 oktober 2010, Directie Wetgeving, nr. 5671804/10/6;
     Gelet op artikel 57 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen 1 tot en met 31, 32, onderdeel A, N, O, R, S en V, 33 tot en met 38, 40 tot en met 45, 45a, onderdeel B, 45b tot en met 56, 56a, eerste en derde lid, 57 en 58 van de Wet griffierechten burgerlijke zaken treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.