BESLUIT van 16 december 2010, Stb. 2010, 831, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van diverse wetten en algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba binnen Nederland

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 december 2010, 2010-0000801549, CZW/WSG
     Gelet op artikel 23 van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel XXI, eerste lid, van de Derde aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel 16.1, eerste lid, van de Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, artikel III, eerste lid, van de Tweede aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A, artikel 104 van de Wet financiĆ«n openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en artikel 16.1 van het Aanpassingsbesluit openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.