BESLUIT van 23 december 2010, Stb. 2010, 868, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2010, nr. IVV/FB/2010/25216, gedaan mede namens Onze Staatssecretaris van FinanciĆ«n en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
     Gelet op artikel XIX van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.