BESLUIT van 23 december 2010, Stb. 2010, 877, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet SZW 2011

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 december 2010, nr. W/WBJA/2010/25062;
     Gelet op artikel XXII van de Reparatiewet SZW 2011;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Reparatiewet SZW 2011 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.