BESLUIT van 11 februari 2011, Stb. 2011, 79, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet BZK 2010

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 februari 2011, nr. 2011-2000017249, CZW/WSG;
     Gelet op artikel XXIX, eerste lid, van de Reparatiewet BZK 2010;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De Reparatiewet BZK 2010 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.