BESLUIT van 26 februari 2011, Stb. 2011, 121, houdende de inwerkingtreding van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 februari 2011, nr. IVV/OOG/2011/1283;
     Gelet op artikel XII van de Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de socialeverzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat) (Stb. 2011, 9) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.