BESLUIT van 24 mei 2011, Stb. 2011, 259, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 mei 2011, nr. IVV/OOG/2011/8651;
     Gelet op artikel 20 van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

Enig artikel.
De Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.