BESLUIT van 14 juni 2011, Stb. 2011, 300, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld en artikel VIII, onderdeel G, onder 1, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juni 2011, nr. IVV/I/2011/10276;
     Gelet op artikel V van de Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld en artikel XIX van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.