MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 788, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 788, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 788, nr. 3 (herdruk) (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 788, nr. 4 (verslag)
- Kamerstukken II 2010-2011, 32 788, nr. 5 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 6 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 7 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 8 (amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 9 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 10 (motie-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 11 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 12 (motie-Van der Veen en Wiegman-Van Meppelen Scheppink)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 13 (motie-Van der Veen en Wiegman-Van Meppelen Scheppink)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 14 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 15 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 16 (nader gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 17 (gewijzigd amendement-Leijten)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 18 (amendement-Leijten en Van der Veen)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 19 (amendement-Leijten en Van der Veen)
- Kamerstukken II 2011-2012, 32 788, nr. 20 (motie-Leijten c.s.)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 4, item 20
- Handelingen II 2011-2012, nr. 6, item 6
- Handelingen II 2011-2012, nr. 6, item 7
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 788, A (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 788, B (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2011-2012, 32 788, C (eindverslag)
- Handelingen I 2011-2012, nr. 9, item 5

 

 

 

WET van 1 december 2011, Stb. 2011, 591, houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico. Inwerkingtreding: 1 januari 2012.

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Zorgverzekeringswet te wijzigen in verband met de verhoging van het verplicht eigen risico;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I.  [MvT]
In artikel 19, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet wordt "€|170,00" vervangen door:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.