BESLUIT van 8 december 2011, Stb. 2011, 609, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 29 september 2011 tot opheffing van het Spaarfonds AOW (Stb. 2011, 481)

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2011, nr. IVV/FB/11/21809;
     Gelet op artikel II van de Wet van 29 september 2011 tot opheffing van het Spaarfonds AOW (Stb. 2011, 481);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 29 september 2011 tot opheffing van het Spaarfonds AOW (Stb. 2011, 481) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.