BESLUIT van 12 december 2011, Stb. 2011, 619, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en van de Verzamelwet SZW 2012

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2011, nr. WBJA/W/2011/22185;
     Gelet op artikel XIX van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en artikel XXX van de Verzamelwet SZW 2012;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.