Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  WIJZIGING  INGANGSDATUM  AOW-OUDERDOMSPENSIOEN

Versie 8 december 2011

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2010-2011, 2011-2012, 32 846.
Handelingen II 2011-2012, nr. 9, item 6 en 8, nr. 11, item 12, nr. 12, item 18.
Kamerstukken I 2011-2012, 32 846 (A, B, C, D, E).
Handelingen I 2011-2012, nr. 10, item 6.

MEMORIE VAN TOELICHTING

 

 

WET van 8 december 2011, Stb. 2012, 2, tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen (Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen). Inwerkingtreding: 1 april 2012 (Stb. 2012, 109).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in de
Algemene Ouderdomswet de dag waarop het ouderdomspensioen ingaat te stellen op de dag waarop de belanghebbende de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en andere wetten daarop aan te passen;
     Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Algemene Ouderdomswet  [MvT]
De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:
A.
[MvT]
In artikel 8b, derde lid, wordt "met ingang van de eerste dag van de maand waarin" vervangen door: met ingang van de dag waarop.
B.
[MvT]
Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt
"op de eerste dag der maand waarin" vervangen door: op de dag waarop.
2. In het tweede lid wordt
"vr de eerste dag der maand waarin de aanvraag werd ingediend of waarin" vervangen door: vr de dag waarop de aanvraag werd ingediend of vr de dag waarop.

 

Art. II. Wijziging van de Algemene nabestaandenwet
De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:
A.
In artikel 15, derde lid, wordt "indien de echtgenoot overlijdt in of na de maand waarin de nabestaande de leeftijd van 65 jaar bereikt" vervangen door: indien de echtgenoot overlijdt op of na de dag waarop de nabestaande de leeftijd van 65 jaar bereikt.
B.
In artikel 16, tweede lid, wordt "maar in geval van onderdeel c met ingang van de eerste dag van de maand waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt" vervangen door: maar in geval van onderdeel c met ingang van de dag waarop de 65-jarige leeftijd wordt bereikt.
C.
In artikel 24, tweede lid, wordt "met ingang van de eerste dag van de maand waarin" vervangen door: met ingang van de dag waarop.

 

Art. III. Wijziging van de Liquidatiewet ongevallenwetten
De Liquidatiewet ongevallenwetten wordt als volgt gewijzigd:

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x