BESLUIT van 8 maart 2012, Stb. 2012, 109, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen en enkele artikelen van de Verzamelwet SZW 2012

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 maart 2012, nr. IVV/OOG/2012/3152,
     Gelet op de artikelen XXII van de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen en XXX van de Verzamelwet SZW 2012;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.