BESLUIT van 26 maart 2012, Stb. 2012, 132, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 maart 2012, nr. RZP/RSA/2012/4526;
     Gelet op artikel 13 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.