BESLUIT van 25 april 2012, Stb. 2012, 206, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 april 2012, nr. IVV/OOG/2012/6310;
     Gelet op artikel V van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De artikelen van de Wet woonlandbeginsel in de sociale zekerheid treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.