BESLUIT van 13 juni 2012, Stb. 2012, 276, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 juni 2012, nr. 2012-0000329803, DCB/CZW/S&B;
     Gelet op artikel 10.1, eerste lid, van de Wet revitalisering generiek toezicht;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet revitalisering generiek toezicht, met uitzondering van de artikelen 1.2, onderdeel J, en 5.2, onderdeel A, treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.