BESLUIT van 12 juli 2012, Stb. 2012, 317, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Politiewet 2012 en de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2012, directie Wetgeving, nr. 273276;
     Gelet op artikel 75 van de Politiewet 2012 en artikel 65 van de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.