BESLUIT van 12 juli 2012, Stb. 2012, 329, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen I, II en V van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 juli 2012, nr. ASEA/SAS/2012/10359;
     Gelet op artikel VI van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen I, II en V van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.