BESLUIT van 11 oktober 2012, Stb. 2012, 498, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 oktober 2012, nr. IVV/I/2012/15232;
     Gelet op artikel XXVI van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.