BESLUIT van 30 oktober 2012, Stb. 2012, 536, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIX, XX en XXI van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, artikel XXI van de Fiscale verzamelwet 2011 en artikel XXXIII van het Belastingplan 2012

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van FinanciĆ«n van 15 oktober 2012, nr. DB 2012/375M;
     Gelet op artikel XXVII, tweede lid, van de Fiscale vereenvoudigingswet 2010, artikel XXVI, negende lid, van de Fiscale verzamelwet 2011 en artikel XXXVIII, derde lid, van het Belastingplan 2012;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.