BESLUIT van 20 december 2012, Stb. 2012, 661, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
     Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2012, directie Wetgeving, nr. 330703;
     Gelet op artikel IV van de Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 20 december 2012 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.