Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de cookies voor Google-advertenties. Meer info.

 
 

 

St-AB.nl

 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 
vorige

Geschiedenis socialezekerheidswetten

 

WET  AFSCHAFFING  DEELGEMEENTEN

Versie 7 februari 2013

 

 

 

 
Parlementaire behandeling:
Kamerstukken II 2011-2012, 33 017.
Handelingen II 2011-2012, nr. 91, item 13, nr. 105, item 16.
Kamerstukken I 2012-2013, 33 017 (A, B, C, D).
Handelingen I 2012-2013, nr. 15, item 3 en 7, nr. 16, item 4.

 

 

WET van 7 februari 2013, Stb. 2013, 76, tot wijziging van de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met het afschaffen van de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen. Inwerkingtreding: 19 maart 2014 (Stb. 2014, 83).

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de bevoegdheid van gemeentebesturen om deelgemeenten in te stellen af te schaffen;
     Zo is het, dat Wij, de afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

[Voor de socialezekerheidswetgeving relevante artikelen, red.]

 

 

Art. IX.
In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet vervalt de zinsnede ", waaronder begrepen een lid van het dagelijks bestuur van een deelgemeente".

 

Art. X.
In artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering vervalt de zinsnede

 

 

 


Klik hier om de volledige, bijgewerkte pagina te verkrijgen. 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    
 

x

   

home | geschiedenis | sz-wetten | overige wetten | zoeken | volgende

Copyright Stichting Adviesgroep Bestuursrecht. Alle rechten voorbehouden.
x