BESLUIT van 13 maart 2013, Stb. 2013, 103, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

 

      WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 7 maart 2013, nr. WJZ/13032742;
     Gelet op artikel 47 van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Instellingswet Autoriteit Consument en Markt treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.