BESLUIT van 28 maart 2013, Stb. 2013, 116, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet vereenvoudiging regelingen SVB

 

     WIJ BEATRIX, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 maart 2013, nr. IVV/LZW/2013-0000033321;
     Gelet op artikel XI van de Wet vereenvoudiging regelingen SVB;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet vereenvoudiging regelingen SVB treedt in werking als volgt:
a. de artikelen II, onderdeel A tot en met G, I tot en met U, en V tot en met X, VI, onderdeel B, VII, onderdeel A, B, C, D, onder 1, en E, VIII, onderdeel A, C, D, F en G, IX, onderdeel A, B, onder 1, C tot en met J en L, en X treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.