BESLUIT van 22 mei 2013, Stb. 2013, 186, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele bepalingen van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 mei 2013, nr. 2013-0000050350;
     Gelet op artikel IX van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en artikel 30 van het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De artikelen I, onderdeel T, en II, onderdeel A, van de Wet vereenvoudiging regelingen UWV en het Dagloonbesluit werknemersverzekeringen treden in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.