BESLUIT van 26 juni 2013, Stb. 2013, 252, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 26 juni 2013, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 25 juni 2013, nr. 2013-0000078118;
     Gelet op artikel II van de Wet van 26 juni 2013, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 26 juni 2013, tot het niet indexeren van het basiskinderbijslagbedrag in de Algemene Kinderbijslagwet per 1 juli 2013 treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.