BESLUIT van 25 november 2013, Stb. 2013, 508, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op de Kamer van Koophandel

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2013, nr. WJZ/13190817;
     Gelet op artikel 85 van de Wet op de Kamer van Koophandel;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet op de Kamer van Koophandel treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.