BESLUIT van 3 december 2013, Stb. 2013, 515, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet gebruik Friese taal

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2013, nr. 2013-0000707259 DCB/CZW/S&B;
     Gelet op artikel 34 van de Wet gebruik Friese taal;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet gebruik Friese taal, met uitzondering van artikel 33, treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.