MEMORIE VAN TOELICHTING (bewerkt)

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 5 (verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 6 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 7 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 8 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 9 (amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 10 (amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 11 (amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 12 (amendement-Van Ojik)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 13 (amendement-Van Ojik)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 14 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 15 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 16 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 17 (amendement-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 18 (amendement-Hamer en Nieuwenhuizen-Wijbenga)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 19 (amendement-Dijkgraaf en Schouten)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 20 (amendement-Schouten en Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 21 (amendement-Hamer c.s.)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 22 (amendement-Ulenbelt en Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 23 (amendement-Van Ojik en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 24 (amendement-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga c.s.)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 25 (amendement-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 26 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 27 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 28 (amendement-Nieuwenhuizen-Wijbenga en Hamer)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 29 (amendement-Van Weyenberg en Hamer)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 30 (amendement-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 31 (amendement-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 32 (gewijzigd amendement-Ojik)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 33 (amendement-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 34 (gewijzigd amendenent-Van Nieuwenhuizen-Wijbenga en Hamer)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 35 (amendement-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 36 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 37 (subamendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 38 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 39 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 40 (motie-Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 41 (motie-Voortman en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 42 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 43 (motie-Hamer)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 44 (motie-Van Weyenberg en Nieuwenhuizen-Wijbenga)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 45 (motie-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 46 (motie-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 47 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 48 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 49 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 50 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 51 (brief Minister van BZK)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 52 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf en Schouten)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 53 (gewijzigde motie-Ulenbelt en Klein)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 54 (gewijzigde motie-Voortman en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 55 (gewijzigde motie-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 56 (nader gewijzigde motie-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 57 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 58 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 818, nr. 59 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 60 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 61 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 62 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 63 (motie-Vermeij en Van Ojik)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 64 (motie-Karabulut en Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 65 (motie-Karabulut en Ulenbelt)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 66 (motie-Van Weyenberg c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 67 (motie-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 68 (gewijzigde motie-Van Weyenberg c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 69 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 70 (brief Minister voor WR)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 71 (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 72 (motie-Van Ulenbelt en Voortman)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 73 (motie-Pieter Heerma en Voortman)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 74 (motie-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 75 (motie-Voortman c.s.)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 76 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 77 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 818, nr. 78 (motie-Klein)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 818, nr. 79 (brief Minister van SZW)
- Handelingen II 2013-2014, nr. 54, item 9
- Handelingen II 2013-2014, nr. 55, item 18
- Handelingen II 2013-2014, nr. 55, item 19
- Handelingen II 2013-2014, nr. 69, item 13
- Handelingen II 2014-2015, nr. 77, item 3
- Handelingen II 2014-2015, nr. 78, item 19
- Handelingen II 2014-2015, nr. 104, item 11
- Handelingen II 2014-2015, nr. 104, item 64
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, B (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, C (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, D (herdruk) (verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, E (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818. F (motie-Backer c.s.)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, G (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 818, H (brief Minister van SZW)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 818, I (brief Minister van SZW)
- Handelingen I 2014-2015, nr. ... ; niet gepubliceerd

 

 

 

WET van 14 juni 2014, Stb. 2014, 216, tot wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid). Inwerkingtreding: 1 juli 2015 (Stb. 2014, 274).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het ontslagrecht te vereenvoudigen, de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid bij ontslag te bevorderen, de vergoeding bij ontslag te beperken en aanwending daarvan voor snelle werkhervatting te bevorderen, dat het wenselijk is de rechtspositie van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en met een arbeidsovereenkomst met wisselende uren te versterken, de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid te bevorderen en de langdurige inzet van flexibele arbeid te beperken en het wenselijk is om tegelijkertijd de Werkloosheidswet een meer activerend karakter te geven en de inkomensvoorziening via de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen uit te breiden onder gelijktijdige beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en tot slot de uitkering vanwege betalingsonmacht van de werkgever te maximeren op anderhalf maal het maximumdagloon;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

HOOFDSTUK  1

Wijzigingen in verband met hervorming flexibele arbeid en ontslagrecht

 

Art. I.  [MvT]
Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:
A. [MvT]
Artikel 440 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het vierde lid komt te luiden:
-4. De behandeling vangt niet later aan dan in de vierde week volgende op die waarin het verzoekschrift is ingediend.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
-5. Indien de rechter de ontbinding uitspreekt, bepaalt hij op welk tijdstip de agentuurovereenkomst eindigt.
Aa.
Na artikel 611 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Art. 611a.
De werkgever stelt de werknemer in staat scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie en, voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, voor het voortzetten van de arbeidsovereenkomst indien de functie van de werknemer komt te vervallen of hij niet langer in staat is deze te vervullen.
B.¹ [MvT]
Artikel 627 vervalt.
C. [MvT]
Artikel 628 wordt als volgt gewijzigd:
1.¹ Het eerste lid komt te luiden:
-1. De werkgever is verplicht het naar tijdruimte vastgestelde loon te voldoen indien de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet heeft verricht, tenzij het geheel of gedeeltelijk niet verrichten van de overeengekomen arbeid in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen.
2.¹ In het tweede lid wordt "hem" vervangen door: de werknemer.
3.¹ Het vijfde tot en met zevende lid komen te luiden:
-5. Van lid 1 kan voor de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst bij schriftelijke overeenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan ten nadele van de werknemer worden afgeweken.
-6. In geval van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten als bedoeld in artikel 668a kan een afwijking als bedoeld in lid 5 voor ten hoogste in totaal zes maanden worden overeengekomen.
-7. Bij collectieve arbeidsovereenkomst of bij regeling door of namens een daartoe bevoegd bestuursorgaan kan de periode, bedoeld in lid 5, voor bij die overeenkomst of regeling te bepalen functies worden verlengd, mits de aan die functies verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang hebben.
4.¹ Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
-8. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan op verzoek van de Stichting van de Arbeid worden bepaald dat op bepaalde bedrijfstakken, of onderdelen daarvan, lid 5, 6 of 7 niet van toepassing is.
-9. Elk beding in strijd met dit artikel is nietig.
Ca.¹
In artikel 628 wordt onder vernummering van het negende lid tot tiende lid een lid ingevoegd, luidende:
-9. Bij regeling van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan worden bepaald dat de in lid 1 genoemde verplichting geheel of gedeeltelijk niet geldt indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van bij die regeling te bepalen buitengewone omstandigheden en aan bij die regeling te bepalen voorwaarden wordt voldaan.
D. [MvT]
Aan artikel 646 wordt een lid toegevoegd, luidende:
-14. De werkgever mag de werknemer niet benadelen wegens de omstandigheid dat de werknemer in of buiten rechte een beroep heeft gedaan op lid 1 of ter zake bijstand heeft verleend.
E. [MvT]
Artikel 647 vervalt.
F. [MvT]
In artikel 648, eerste lid, vervallen de tweede en derde zin.
G. [MvT]
Artikel 649 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde tot en met zesde lid tot tweede tot en met vijfde lid.
2. In het vijfde lid (nieuw) wordt "leden 1 tot en met 5" vervangen door: leden 1 tot en met 4.
H.¹ [MvT]
Artikel 652 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder vernummering van het vierde tot en met zevende lid tot vijfde tot en met achtste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:
-4. Er kan geen proeftijd worden overeengekomen indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor ten hoogste zes maanden.
2. In het vijfde lid (nieuw) wordt "een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd" vervangen door: een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden.
3. In het zevende lid (nieuw) wordt "de leden 4, onderdeel a, en 5" vervangen door: de leden 5, onderdeel a, en 6.
4. Het achtste lid (nieuw) komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.