BESLUIT van 23 juni 2014, Stb. 2014, 226, houdende wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 4, tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, of van het bedrag, genoemd in de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 mei 2014, nr. 2014-0000068022;
     Gelet op de artikelen 10, derde lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, 63a, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, vierde lid, van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten;
     De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 mei 2014, nr. W12.14.0149/III);
     Gezien het nader rapport van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juni 2014, nr. 2014-0000085592;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. I.
In artikel 4, tweede lid, van het Besluit tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt "€|348,00" vervangen door: €

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.