BESLUIT van 25 juni 2014, Stb. 2014, 228, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet hervorming kindregelingen (Stb. 2014, 227)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2014, nr. 2014-0000079746;
     Gelet op artikel XIV van de Wet hervorming kindregelingen;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. Met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.