Omdat het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen veelvuldig en ingrijpend is gewijzigd tijdens de parlementaire behandeling en de toelichtingen op wetsartikelen verspreid staan over vele afzonderlijke parlementaire documenten, wordt hier volstaan met verwijzing naar onderstaande lijst (zie met name de memorie van toelichting en de zeven nota's van wijziging, waarvan de vierde de meest ingrijpende is).

Parlementaire behandeling:
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 1 (koninklijke boodschap)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 2 (voorstel van wet)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 3 (memorie van toelichting)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 4 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 5 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 6 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 7 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 8 (verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 9 (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 10 (nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 11 (verslag rondetafelgesprek)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 12 (verslag rondetafelgesprek)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 13 (verslag rondetafelgesprek)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 14 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 15 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 16 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 17 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 18 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 19 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 20 (amendement-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 21 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 22 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 23 (herdruk) (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 24 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 25 (amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 26 (amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 27 (amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 28 (amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 29 (amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 30 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 31 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 32 (amendement-Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 33 (amendement-Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 34 (amendement-Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 35 (amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 36 (brief Minister-President, Minister van AZ)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 37 (amendement-Koşer Kaya c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 38 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 39 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 40 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 41 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 42 (amendement-Sterk c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 43 (amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 44 (amendement-Dijkgraaf c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 45 (amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 46 (amendement-De Jong c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 47 (motie-Hamer c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 48 (motie-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 49 (motie-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 50 (motie-Azmani en Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 51 (motie-Azmani en Sterk)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 52 (motie-Azmani en Sterk)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 53 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 54 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 55 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 56 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 57 (motie-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 58 (amendement-Koşer Kaya en Klaver)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 59 (motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 60 (motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 61 (motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 62 (motie-De Jong en Azmani)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 63 (motie-De Jong c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 64 (motie-De Jong en Sterk)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 65 (tweede nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 66 (motie-Klaver c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 67 (motie-Klaver en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 68 (motie-Sterk c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 69 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 70 (motie-Sterk c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 71 (motie-Sterk)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 72 (amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 73 (amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 74 (amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 75 (motie-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 76 (motie-Karabulut en Hamer c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 77 (gewijzigd amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 78 (motie-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 79 (motie-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 80 (motie-Dijkgraaf en Azmani)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 81 (motie-Dijkgraaf c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 82 (motie-Dijkgraaf en Sterk)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 83 (amendement-Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 84 (amendement-Hamer en Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 85 (amendement-Hamer en Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 86 (amendement-Hamer en Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 87 (amendement-Hamer en Karabulut)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 88 (gewijzigd amendement-Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 89 (gewijzigd amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 90 (gewijzigd amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 91 (derde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 92 (gewijzigd amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 93 (amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 94 (herdruk) (amendement-Koşer Kaya c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 95 (gewijzigd amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 96 (gewijzigd amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 97 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf c.s.)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 98 (gewijzigd amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 99 (gewijzigd amendement-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 100 (gewijzigd amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 101 (nader gewijzigd amendement-Karabulut en Hamer)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 102 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 103 (verslag wetgevingsoverleg)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 104 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2011-2012, 33 161, nr. 105 (verslag algemeen overleg)
- Kamerstukken II 2012-2013, 33 161, nr. 106 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 107 (vierde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 108 (advies RvS en nader rapport)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 109 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 110 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 111 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 112 (nader verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 113 (vijfde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 114 (tweede nader verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 115 (zesde nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 116 (nota n.a.v. het nader verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 117 (nota n.a.v. het tweede nader verslag)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 118 (amendement-Dijkgraaf en Potters)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 119 (zevende nota van wijziging)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 120 (amendement-Schouten en Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 121 (amendement-Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 122 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 123 (amendement-Dijkgraaf en Potters)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 124 (amendement-Dijkgraaf en Potters)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 125 (amendement-Van Weyenberg en Schouten)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 126 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 127 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 128 (amendement-Van Weyenberg en Schouten)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 129 (nader gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 130 (gewijzigd amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 131 (subamendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 132 (gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 133 (amendement-Voortman en Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 134 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 135 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 136 (tweede nader gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 137 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 138 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 139 (gewijzigd amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 140 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 141 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 142 (amendement-Voortman en Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 143 (subamendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 144 (amendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 145 (amendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 146 (amendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 147 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 148 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf en Potters)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 149 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf en Potters)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 150 (amendement-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 151 (amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 152 (amendement-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 153 (gewijzigde motie-Dijkgraaf c.s.)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 154 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 155 (tweede nader gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 156 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 157 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 158 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 159 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 160 (motie-Voortman en Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 161 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 162 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 163 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 164 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 165 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 166 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 167 (motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 168 (motie-Potters en Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 169 (motie-Potters en Van Weyenberg)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 170 (motie-Potters en Schouten)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 171 (motie-Potters c.s.)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 172 (motie-Potters en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 173 (gewijzigde motie-Karabulut en Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 174 (motie-Van Weyenberg en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 175 (motie-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 176 (motie-Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 177 (motie-Schouten c.s.)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 178 (motie-Kerstens)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 179 (motie-Kerstens c.s.)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 180 (gewijzigde motie-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 181 (amendement-Voortman)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 182 (derde nader gewijzigd amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 183 (amendement-Karabulut)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 184 (nader gewijzigd amendement-Dijkgraaf en Potters)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 185 (gewijzigd amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 186 (gewijzigde motie-Koşer Kaya)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 187 (gewijzigde motie-Sterk en Ortega-Martijn)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 188 (amendement-Dijkgraaf)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 189 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 190 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 191 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2013-2014, 33 161, nr. 192
(brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 161, nr. 193 (verslag schriftelijk overleg)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 161, nr. 194 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 161, nr. 195 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2014-2015, 33 161, nr. 196 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 197 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 198 (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 199 (motie-Koser Kaya c.s.)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 200 (motie-Koser Kaya en Pieter Heerma)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 201 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 202 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 203 (motie-Karabulut)
- Kamerstukken II 2015-2016, 33 161, nr. 204 (verslag algemeen overleg)
- Handelingen II 2011-2012, nr. 78, item 3
- Handelingen II 2011-2012, nr. 78, item 5
- Handelingen II 2011-2012, nr. 79, item 12
- Handelingen II 2011-2012, nr. 79, item 14
- Handelingen II 2013-2014, nr. 56, item 8
- Handelingen II 2013-2014, nr. 57, item 13
- Handelingen II 2013-2014, nr. 57, item 14
- Handelingen II 2013-2014, nr. 58, item 20
- Handelingen II 2013-2014, nr. 61, item 20
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, A (gewijzigd voorstel van wet)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, B (brief Staatssecretaris van SZW)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, C (voorlopig verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, D (verslag gesprek met deskundigen)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, E (memorie van antwoord)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, F (verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, G (nota n.a.v. het verslag)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, H (motie-Ester c.s.)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, I (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, J (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2013-2014, 33 161, K (motie-Elzinga c.s.)
- Kamerstukken I 2014-2015, 33 161, L (brief Staatssecretaris van SZW)

- Handelingen I 2013-2014, nr. 35, item 9
- Handelingen I 2013-2014, nr. 36, item 4
- Handelingen I 2013-2014, nr. ... ; niet gepubliceerd

 

 

 

WET van 2 juli 2014, Stb. 2014, 270, tot wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet). Inwerkingtreding: 1 januari 2015 (Stb. 2014, 271).

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
     Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is meer eenheid en duidelijkheid aan te brengen in de manier waarop mensen die nu met toepassing van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening dan wel de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten een inkomensvoorziening ontvangen of met een re-integratievoorziening werkzaamheden verrichten, dat het evenzo wenselijk is om mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen te bieden op regulier werk of op andere vormen van arbeidsbevorderende participatie en om gemeenten hiervoor meer instrumenten te geven;
     Zo is het dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

 

 

Art. I. Wijziging van de Wet werk en bijstand  [PB]
De Wet werk en bijstand wordt als volgt gewijzigd:
0A. [PB]
Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Premies, wettelijk minimumloon en kinderbijslag.
2. Er wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel b door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:
c. wettelijk minimumloon: het minimumloon per maand, bedoeld in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, of, indien het een werknemer jonger dan 23 jaar betreft, het voor zijn leeftijd geldende minimumloon per maand, bedoeld in artikel 7, derde lid, en artikel 8, derde lid, van genoemde wet.
0Aa. [PB]
Artikel 5, onderdeel d, komt te luiden:
d. bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, de individuele inkomenstoeslag, bedoeld in artikel 36, en de individuele studietoeslag, bedoeld in artikel 36b.
A. [PB]
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het opschrift komt te luiden: Definities in verband met arbeidsinschakeling.
2. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:
a. In onderdeel a wordt "Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten" vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.
b. Er worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, luidende:
e. doelgroep loonkostensubsidie: personen als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn tot het verdienen van het wettelijk minimumloon, doch wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben;
f. dienstbetrekking: een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke dienstbetrekking;
g. loonwaarde: vastgesteld percentage van het rechtens geldende loon voor de door een persoon die tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort verrichte arbeid in een functie naar evenredigheid van de arbeidsprestatie in die functie van een gemiddelde werknemer met een soortgelijke opleiding en ervaring die niet tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort.
3. Het tweede lid komt te luiden:
-2. De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de doelgroep loonkostensubsidie en de loonwaarde, bedoeld in het eerste lid, onderdeel e en g. Deze regels bepalen in ieder geval:
a. de wijze waarop wordt vastgesteld wie tot de doelgroep loonkostensubsidie behoort; en
b. de wijze waarop de loonwaarde wordt vastgesteld.
Aa. [PB]
Aan paragraaf 1 van hoofdstuk 1 wordt een artikel toegevoegd, luidende:
Art. 6b. Medisch urenbeperkt
-1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt onder medisch urenbeperkt verstaan: als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte, gebreken, zwangerschap of bevalling voor een geringer aantal uren belastbaar zijn dan de normale arbeidsduur, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.
-2. Het college kan:
a. ambtshalve vaststellen of een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, medisch urenbeperkt is;
b. op schriftelijke aanvraag van een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, vaststellen of hij medisch urenbeperkt is.
-3. Een aanvraag als bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, kan slechts eenmaal per twaalf maanden worden ingediend.
-4. Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verricht voor het college de werkzaamheden ten behoeve van de vaststelling of een persoon als bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, onder 1º, medisch urenbeperkt is en adviseert het college hierover.
B. [PB]
Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.