BESLUIT van 10 juli 2014, Stb. 2014, 274, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2014, nr. 2014-0000097215;
     Gelet op de artikelen III en XXXIX van de Wet werk en zekerheid;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Art. 1.
De Wet werk en zekerheid treedt met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.