BESLUIT van 17 december 2014, Stb. 2014, 566, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 december 2014, nr. 2014-181673;
     Gelet op artikel VIII van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565);

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 2014, 565) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel C, onder 1 en 2,ยน Q, R en Sa, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.