BESLUIT van 22 mei 2015, Stb. 2015, 194, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot taalbeheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis Wwb) (Stb. 2015, 136)

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2015, nr. 2015-0000122007;
     Gelet op artikel IV van de Wet taaleis Wwb; ¹

1. Volgens de redactie dient "Wet taaleis Wwb" te worden vervangen door: Wet taaleis Participatiewet.

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
De Wet van 20 maart 2015 tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot taalbeheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis Wwb) (Stb. 2015, 136) treedt in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.