BESLUIT van 2 december 2015, Stb. 2015, 465, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2016

 

     WIJ WILLEM-ALEXANDER, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

     Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, nr. 2015-0000295884;
     Gelet op artikel XXXVI van de Verzamelwet SZW 2016;

     Hebben goedgevonden en verstaan:

 

 

Enig artikel.
-1. De artikelen van de Verzamelwet SZW 2016 treden, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel A en C, II, onderdeel A, onder 1, en D, III, onderdeel C en D, V, onderdeel A, VI, onderdeel J en K, VIII, onderdeel J, IX, X, onderdeel B, E en J, XII, onderdeel B, XIII, onderdeel B en C, XIV, onderdeel B, XV, onderdeel B, XVI, onderdeel C, XVII, onderdeel B en Ba, XIX, onderdeel D, XXII, XXIII, onderdeel B, onder 2 en 3, XXIV, onderdeel B, XXVI, onderdeel A en B, XXVII, onderdeel 0A, XXVIII, onderdeel M, XXIX, XXXII, onderdeel B, en XXXIV, onderdeel H, in werking met ingang van

 

 

 


De volledige, bijgewerkte pagina is alleen voor abonnees beschikbaar.
Voor meer informatie klik hier.